Demokrit – fragmenti


FRAGMENTI DEMOKRITA

 

 

 

 

44: Treba govoriti istinu, a ne samo biti rečit;

45: Ko nepravdu čini nesretniji je od onoga ko je trpi;

56: Ono što je lepo upoznaju i teže za njim samo oni koji su za to stvoreni;[…]

61: Kojma je u redu karakter, njima je sređen i život;[…]

76: Budalama nije učitelj reč nego nesreća;

77: Slava i bogatstvo bez razuma nisu sigurne tekovine;[…]

88: Zavidnik muči samog sebe kao neprijatelja;

89: Nije nepravednik onaj koji nanosi nepravdu, nego onaj koji je želi;[…]

105: Telesna lepota je nešto životinjsko ako nema razuma;

106: U sreći je lako naći prijatelja, u nesreći najteže od svega;[…]

111: Biti u vlasti žene bila bi za čoveka krajnja sramota;[…]

117: Zapravo ne znamo ništa, jer istina je u dubini;

118: Volio bi naći jednu uzročnu vezu, no dobiti Persijsko kraljstvo;[…]

180:Obrazovanje je sretnicima nakit, a nesretnicima utočište;[…]

203: Bežeći od smrti ljudi trče za njom;[…]

275: Podizanje dece je opasan posao. Uspeh se postiže uz mnogo borbe i brige, a neuspeh nijedna druga bol ne može nadmašiti.

(Herman Dils, Predsokratovci II, 158–186, Naprijed, Zagreb, 1983)

Advertisements

Pitagora, Heraklit – fragmenti


PITAGOREJSKE POUKE

 

 

1. Kada odlaziš u hram, skrušeno se pokloni i nemoj se usput baviti, ni rečju ni delom, nikakvim svetovnim poslovima…
4. Izbegavaj prometne ulice i hodaj stazama…
8. Ne potiči vatru nožem…
10. Čoveku koji podiže na sebe teret pomaži naprtiti, ali mu nemoj pomagati da ga sa sebe skida…
14. Kada ideš na put, nemoj se okretati natrag jer te slede Erinije…
26. Ne smejati se grohotom.
28. Desnicu nemoj olako svakome pružati…
29. Ne proždiri srce.
(Herman Dils, Pretsokratovci I, 419, 420.)

HERAKLIT – FRAGMENTI

 

 

 

 

UM-SVET-ZNANJE (Logos-kosmos-episteme)

– Ovaj svet (kosmos) isti za sve nas, nije stvorio nijedan čovek niti bog- već je on bio, jeste, i biće večno živa vatra, koja se s merom pali i gasi.
– Priroda voli da se skriva.
– Zbog toga valja ići za onim što je zajedničko. Ali, premda je logos zajednički, ipak većina živi tako kao da svako ima svoju vlastitu pamet.

UM-RAT-HARMONIJA (Logos-polemos- harmonia)

– Rat je otac svega i svega je kralj. Jedne je pokazao kao bogove a druge kao ljude, jedne je učinio robovima a druge slobodnima.
– Treba znati da je rat sveopšta pojava, da je pravda borba i da sve nastaje kroz borbu ako je to nužno.
– Protivno se udružuje i iz raznih tonova postaje najlepša harmonija, i sve onda biva borbom.
– Helije neće prekoračiti svoje mere, inače će ga prognaći Erinije, pomoćnice Pravde.

UM-DUŠA (Logos- psihe)

– Granice duše nećeš naći u hodu, makar pregazio svoj put, tako dubok logos ima.
– Duši je svojstven logos koji sam sebe uvećava.
– Ljudima je svojstveno da sebe spoznaju i da misle.
– Suva duša jeste najmudrija i najbolja.
– Teško je boriti se protiv srca, jer što ono hoće, kupuje na štetu duše.
– Nije dobro za ljude ako im se ostvari svaka želja.

UM-ZAKON-VRLINA (Logos-nomos-arete)

– Narod treba da se bori za zakone kao za bedeme.
– Javno nasilje treba gasiti pre nego gradski požar.
– Najveće savršenstvo je: misliti razborito, govoriti istinu i raditi prema prirodi gledajući u nju- to je mudrost.
– Kad bi se ona (sreća) sastojala u telesnim nasladama, volove bismo nazivali srećnim kad nađu grahoricu za jelo.
– Jedan ovek za mene je kao deset hiljada samo ako je najbolji. […]

(Heraklit, Fragmenti; 1979, 39 – 56)