Redžep Handan – Al – Mas’udi – Arapski Herodot


Al – Mas’udi – Arapski Herodot

Islam se pojavio na Arapskom poluotoku u VII. stoljeću. Međutim, nakon izvjesnog vremena Arapi su izašli iz svoje pustinje i s novom vjerom, islamom, i novim idejama pokucali na vrata dvaju susjednih carstava: Perzije na istoku i Bizanta na zapadu. Prvo carstvo su potpu-no osvojili i inkorporirali u sastav nove islamske države, a drugom su oduzeli najvažnije dijelove koji izlaze na Sredozemno more: Siriju, Egipat i Sjevernu Afriku. Potom su prešli Gibraltar i zauzeli Španjolsku, zaustavivši se kod Pirineja. Na istoku je u to vrijeme islamska vojska stigla do kineske granice. Ovo širenje islamske države dovelo je do zanimanja za geogra-fiju osvojenih zemalja. Naime, s političkog, administrativnog i trgovačkog aspekta bilo je nužno upoznati osvojene zemlje, putove i udaljenosti pojedinih regija ovako raznorodne i prostrane države. Osim toga je i hadž, kao jedna od temeljnih dužnosti muslimana, zahtijevao podrobno poznavanje kop nenih i pomorskih putova za Meku i Medinu. Stoga je za vrijeme kalifa Al-Ma’muna (786. – 833.) grupa arap-skih učenjaka izradila geografsku kartu koja je bila bolja i preglednija od Ptolomejevih geografskih karata. Muslimani su također sveobuhvatno opisali njima tada poznate dijelove svijeta, a svakako najveći dopri-nos tome dao je Al-Mas’udi, kojeg se smatra arapskim Herodotom ili Plinijem. Područje Al-Mas’udijeva interesa bilo je iznimno široko i kretalo se od religija do znanosti, no najviše se bavio proučavanjem povijesti i geografije.

BIOGRAFIJA I OBRAZOVANJE

Točne godine rođenja i smrti Abu al-Hasan ‘Ali ibn al-Husayn al-Mas’udija nisu poznate. Pretpostavlja se da je rođen oko 890. godine u Bagdadu, a umro 956. godine u Al-Fustatu (današnji Kairo). Živio je u zlatno doba islama, kad je Bagdad bio sjedište kalifata i kao takav središte musli-manskog svijeta u politici, trgovini, znanosti i umjetnosti. No, Bagdad je bio i kozmopolitski grad, dom i stjecište ljudi mnogih narodnosti. U Bagdadu kalif Harun al-Rashid ustanovljuje Bayt alHikmu, “Kuću mudrosti”, za prevođenje grčkih, perzijskih i indijskih znanstvenih rasprava na arapski jezik. Na temeljima tih znanja izrasla je islamska znanost i kultura. U takvom okru-ženju odrasta Al-Mas’udi te već kao dijete pokazuje ljubav prema uče-nju; imao je izvanrednu memoriju i neobično je brzo i vješto pisao. Učio je kod mnogih istaknutih učitelja, kao što su Waki’, Al-Nawbakhti i dobro poznati Mu’talizi al-Jabba’i, koji su mu prenijeli solidno znanje iz kuranskog nauka, arapske gramatike i poezije, povijesti, prava i teologije te tzv. “drevnih znanosti”: filozofije, astronomije, geografije, medicine i glazbe. No njegov nemi-ran istraživački duh tjerao ga je da iz prve ruke upozna svijet, druge ljude i krajeve, pa je velik dio ži-vota proveo na putovanjima. Željni upoznati se sa svim izvanrednim stvarima koje postoje među različitim narodima i proučiti osobita obilježja svake zemlje našim vlastitim očima, posjetili smo Sind, Zanzibar, Indokinu, Kinu i Javu, prošli smo kroz srce Armenije, Azerbejdžana, Irana i Beilakana, te istražili Irak i Siriju… Onaj koji nikada nije napustio svoje ognjište te je ograničio svoja istraživanja na usko područje povijesti svoje domovine, ne može se usporediti s odvažnim putnikom koji je potrošio svoj život na istraživačkim putovanjima u daleke krajeve svijeta i svaki se dan suočavao s opasnostima iskapajući rudnike znanja da bi sačuvao dragocjene fragmente prošlosti od zaborava.1 Ono što nam on sam kaže o sebi sve je što o njemu znamo, a to je veoma malo. Naime, iako ništa izravno ne govori o svom životu, svom društvenom položaju, profesiji i sl., puno je toga moguće saznati o širini i dubini njegovih interesa, o njegovim stavovima te o njegovim vezama i prijateljstvima s drugim istaknutim ljudima onoga vremena. Može se također zaključiti da je bio neumoran putnik, otvoren i sa smislom za humor, te da je bio religiozan, ali i vrlo radoznao i tolerantan prema drugim religijama. Njegova inteligencija i izostanak predrasuda bili su posvuda prepoznati. Svoje kritike prema drugim piscima ili učenjacima znao je ublažiti pohvalama na njihov račun. Ibn Khaldun, vodeći povjesničar i filozof, navodi Al-Mas’udija kao primjer tadašnjim i budućim povjesničarima. Njegova istraživanja i pogledi značajno su utjecali na historiografiju, geografiju i prirodne znanosti u narednih nekoliko stoljeća.

PUTOVANJA I DJELA

Svoja je putovanja započeo 915. godine odlaskom u perzijsku pokrajinu Fars, a nakon godine provedene u gradu Istahru nastavio je putovanje do Indije, gdje je posjetio gradove Multan i Mansuru u današnjem Pakistanu. Znameniti grad Mansura u to je vrijeme bio glavni grad islamske države Sind. Nakon toga vraća se u Fars, otkud posjećuje perzijsku pokrajinu Kerman, da bi se ponovo uputio u Indiju koja ga se snažno dojmila svojim drevnim znanjima. Od 918. do 926. godine putovao je Sirijom, a posje tio je i Arabiju. Oko 932. godine posjetio je i Armeniju i područje oko Kaspijskog jezera. Putovao je, također, na Dekan, Šri Lanku, u Indokinu i Kinu. Zatim je nastavio za Madagaskar, Zanzibar i Oman, a na kraju je po-sjetio i Basru. U Basri je dovršio sjajnu knjigu Muruj adhdhahab wa ma’adin aljawahir (Zlatne livade i rudnicidragulja) koja ga je najviše proslavila. No njegovo najopsežnije djelo jest Akhbar alzaman (Povijest vremena). Taj magnum opus u trideset tomova svojevrsna je enciklopedija svjetske povijesti koja ne uzima u obzir samo političku, već i kulturnu povijest različitih naroda, bilježeći mnoge aspekte ljudskog znanja i djelovanja, ali i mnoge crtice i anegdote. Povijest vremena je nažalost izgubljeno djelo, no Zlatne livade i rudnici dragulja je sre-ćom preživjelo do naših dana. Ovo djelo u sebi objedinjuje dva glavna Al-Mas’udijeva zanimanja: povijest i geografiju. U njemu je predstavljena opća povijest svijeta na srednjovjekovni način, što znači od početka stvaranja pa sve do vremena kad je napisana, 943. godine. Započinje sa židovskom povijesti, a zatim nastavlja s povijesti, geografijom, socijalnim prilikama i religijskim običajima neislamskih zemalja, kao što su Indija, Grčka i Rim. (Smatra da je najveći doprinos Grčke filozofija, iako za filozofiju kaže da su je izumili Indijci.) U prvom dijelu knjige uglavnom obrađuje povijest zemalja, susjednih i dalekih, suvremenih i drevnih, poput Perzije, Bizanta, Babilona, Asirije, Egipta, ali i Kine i zemalja uglavnom istočne Afrike, navodeći uzroke uspona i padova pojedinih naroda. Također je prikupio određene informacije o Slavenima, od kojih su neki redovito trgovali u Bagdadu, kao i o drugim narodima središnje i istočne Europe. No iznenađuje da u knjizi nema više podataka o Sjevernoj Africi i Španjolskoj, koje su u to vrijeme bile u sastavu islamske države. U tom prvom dijelu, poglavlja o pojedinim narodima isprepliću se s poglavljima o zemlji, morima, rijekama, planinama, klimama, zvijezdama, plimama i osekama, zemljotresima, itd., dok u drugom dijelu knjige govori o Arapima, njihovim vjerovanjima i običajima prije dolaska islama, proroku Muhamedu i njegovoj misiji, a najveći dio je posvećen kalifatima i životima pojedinih kalifa. Al-Mas’udi je s mnoštvom fascinantnih detalja opisao svoja iskustva iz različitih zemalja vezano uz ljude, običaje, geografske, klimatske i druge prilike. Daje i prikaze svojih osobnih kontakata sa Židovima, Irancima, hindusima i kršćanima. Navodi mnoštvo priča i anegdota preuzetih iz iskustava drugih ili iz svog vlastitog. Bio je vrlo obziran u citiranju autora, a često kaže da mu je nešto rečeno tako i tako, i da nema načina da to potvrdi. Ova knjiga na veoma zanimljiv način iznosi impresivan niz povijesnih informacija vezanih uz različite predmete pa je brzo stekla popularnost i utvrdila Al-Mas’udijev ugled kao vodećeg povjesničara tog vremena. Na kraju knjige piše: Podaci koje smo zajedno ovdje dali, plodovi su dugogodišnjih istraživanja i bolnih napora, i naših putovanja preko raznih zemalja Istoka i Zapada i među raznim narodima koji žive izvan granica islama. Čitatelj može čitati knjigu očima zaljubljenog i imati dobrote ispraviti svaku omašku ili pogrešku koja je napravljena prilikom prepisivanja, i uzeti u obzir naše napore, imajući na umu dobre odnose i poštovanje koje bi učeni ljudi trebali imati jedan prema drugom. Autor ove knjige uspoređuje sebe s čovjekom koji je pronašao bisere raznih vrsta i boja rasute amotamo, i onda ih pokušao sastaviti u niske te napraviti prekrasan ukras velike vrijednosti, koji njeprošlostigov vlasnik brižno čuva. Na kraju, čitatelj se može opustiti, siguran da nisam poduzeo obranu nijedne sekte, niti sam preferirao ovu ili onu doktrinu. Moja je namjera bila pratiti ljepotu povijesti mnogih naroda i nikakve druge namjere do te nisam imao. Godine 957., u godini svoje smrti, dovršio je svoju posljednju knjigu, Kitab altanbih waalishrãf (Knjiga podataka i uputa), u kojoj je dao sustavnu studiju povijesti iz perspektive geografije, sociologije, antropologije, ekologije, itd. To je sa-žetak njegove spisateljske aktivnosti u kojem je između ostalog i revidirao ono što je ranije napisao. Ona je za opće čitateljstvo manje zanimljiva od knjige Zlatne livade i rudnici dragulja, mada sadrži neke biografske materijale i veoma važne geografske podatke od kojih se neki više nigdje ne mogu pronaći. Ove su dvije knjige jedine sačuvane; izvorno su nastale kao nadopuna njegovom kapitalnom djelu Povijest vremena, tako da najvećim dijelom sadrže ono što nije sadržano u prethodnim djelima, na koje se Al-Mas’udi često poziva. Pripisuje mu se još čak tridesetak naslova, uključujući i nekoliko knjiga o islamskim vjerovanjima, sektama, itd., ali ništa od toga nije sačuvano. Al-Mas’udi je svojim iskustvenim i kritičko-analitičkim pristupom uveo nov način pisanja povijesti, što je kasnije unaprijedio povjesničar Ibn Khaldun. Svoje golemo znanje stekao je marljivim istraživanjem postojećih izvora kao i na brojnim putovanjima. Njegov živi interes i otvorenost prema drugim narodima i religijama odražavaju duh njegova vremena, ali i otvorenost i toplinu duše ovog neumornog putnika.

Ex LIBRIS

Zlatne livade i rudnici dragulja

Ovom spisu dali smo ime Zlatne livade i rudnici dragulja kako bismo potaknuli zanimanje i znatiželju za njegov sadržaj i pobudili želju uma za upoznavanjem povijesti, čije su istaknute činjenice sažete u ovoj knjizi. Detaljnije smo ih obradili u ranijim radovima na ovu temu, a u ovom spisu izdvojene su zanimljive priče sa stranica tih drugih radova. Knjigu smo posvetili kao poklon kraljevima i učenjacima, obradivši u njoj svaku temu koja bi mogla biti korisna ili zanimljiva za učenje, te svako vremenom nastalo znanje… Nema grane znanosti, niti bilo koje druge za nimljive teme, o kojoj ne govorimo; niti postoji bitna činjenica koju nismo izričito spomenuli u knjizi. Sažeto smo ih opisali, isprepleli raznim natuknicama te približili povremenim zapažanjima.More er-Rum (Mediteran) Ovo more počinje tjesnacem koji ga spaja s morem Okianos (Atlantski ocean), a najuže je između obala Tanjaha (Tanger) i Sabtaha (Ceute) na području Magreba i obale AlAndalusa (Španjolska). Ovaj uski prolaz naziva se Saita (Ceuta), a razmak između dvije obale ne prelazi deset milja; pa je samim tim ovo i ruta prelaska iz Magreba do AlAndalusa i obratno. Najčešće se ovaj prostor naziva Zokak (prolaz)… Na granici gdje se ova dva mora, Mediteran i Ocean, spajaju, gorostasni kralj Hirakl podigao je stupove od kamena i bakra.Na tim su stupovima uklesani natpisi i skulpture koje rukama pokazuju da se ne može ići dalje i da nije izvedivo ploviti iza Mediterana u to drugo more (ocean), jer njime ne plovi niti jedan brod. Tamo nema civilizacije niti ljudi, a more je bezgranično u svojoj dubini i širini – njegov je kraj nepo znat… O njemu postoje krasne priče, a čitatelju preporučujem svoju knji gu Akhbar alzaman u kojoj može pronaći izvješća posada koje su riskirale svoj život ploveći ovim morem; te koji od njih su se spasili, a koji doživjeli brodolom, kao i što su sve vidjeli i doživjeli.

O tada poznatim morima

Neki ljudi kažu da u civiliziranom svijetu postoje četiri mora, neki broje pet, neki šest, neki idu do sedam, i da su sva povezana i neprekinuta. Prvo je Abisinijsko more (Crveno more), zatim Mediteransko, Crno, Maeotis (Azovsko more), Kazarsko more (Kaspijsko jezero) i Ocean, kojeg se naziva i Zelenim morem, Okružujućim morem i Mračnim morem. AlMas’udi kaže, mnogi ljudi pogrešno vjeruju da je Kazarsko more povezano s Maeotisom, ali nisam vidio niti jednog trgovca koji putuje u zemlju Kazara, niti bilo koga drugog tko je plovio morem Maeotis i Crnim morem, do bizantijskih dominiona ili do Targhiza (Bugarska), a koji bi se složio da je Kazarsko more spojeno s nekim drugim morem, bilo kanalom ili tjesnacem, ili na bilo koji drugi način osim preko rijeke Kazar … mnogi drevni i moderni pisci, veliki poznavatelji mora, u svojim radovima navode da Konstantinopolski tjesnac počinje od mora Maeotis i nastavlja se u Kazarsko more, spajajući ih. Ne mogu shvatiti kako su došli na ovu ideju…

O navigaciji

Perzijsko je more najolujnije i najopasnije za plovidbu u vrijeme kad je Indijsko more mirno; a Perzijsko je more mirno kad je Indijsko more nemirno, olujno, mračno i divlje. Farsko (Perzijsko) more postaje olujno kad Sunce uđe u sazviježđe Djevice, negdje u vrijeme jesenskog suncostaja; tako se nastavlja i oluje svakodnevno jačaju dok Sunce ne uđe u sazviježđe Riba. Najnemirnije je potkraj jeseni kad je Sunce u Strijelcu, zatim postaje mirnije dok Sunce pono vno ne dođe u Djevicu, a najmirnije je potkraj proljeća kad je Sunce u Blizancima. Indijsko je more olujno dok Sunce ne uđe u Djevicu; tada počinje plovidba po njemu, jer najjednostavnije je ploviti kad je Sunce u Strijelcu.

O Kinezima

Kinezi su najpametniji narod na zemlji: oni posjeduju nevjerojatnu vještinu u plastičnoj i drugim umjetnostima. Toliko da se ni jedan drugi narod ni u kakvoj vrsti stručne izrade ne može s njima usporediti. U svrhu poticanja te vještine, kraljevsko povjerenstvo dodjeljuje nagrade za dobro urađene radove, a kralj naređuje da u njegovoj palači budu izloženi javnosti tijekom cijele jedne godine (prije dodjeljivanja nagrade), te ukoliko u tom razdoblju nitko ne uoči grešku na izloženom djelu, dodjeljuje se nagrada i ono se prilaže umjetničkoj kolekciji. No, pronađe li se ijedna nesavršenost, djelo biva odbijeno te mu se ne dodjeljuje nikakva nagrada. Jedan je čovjek napravio klas žita na kojem sjedi vrabac i neko se vrijeme smatralo da će to djelo biti nagrađeno; kad ga je vidio neki grbavac, primijetio je da ima grešku. Gdje?, upitaše ga. Svatko zna, odgovorio je grbavac, da ako vrabac sjedi na klasu, on se savije; a umjetnik ga je napravio uspravnim, iako na njemu sjedi vrabac. To je pogreška. Sud koji je iznio grbavac ocijenjen je ispravnim te umjetnik nije nagrađen. Cilj takvog načina jest potaknuti umjetnike da daju sve od sebe, te da budu pažljiviji i promišljeniji u onome što rade.

O Indijcima

Al – Mas’udi kaže da su svi povjesničari koji ujedine zrelo promišljanje s detaljnim istraživanjem, i koji imaju čist uvid u povijest ljudske vrste i njene korijene, ujedinjeni u mišljenju da su Indijci bili prisutni u najranijim vremenima, te su dio ljudske rase kojem su dani mudrost i mir. Kad su se ljudi oblikovali u tijela i formirali u zajednice, Indijci su se silno trudili da im se svojim carstvom pridruže i da njihove zemlje spoje, do te mjere da bi oni mogli biti vladari. Veliki su ljudi među njima rekli Mi smo početak i kraj, mi imamo savršenstvo, predodređenost i ispunjenost. Sve što je vrijedno i značajno u životu ovog svijeta svoje porijeklo duguje nama. Ne dozvolimo da se itko opire ili suprotstavi nama, napadnimo svakoga tko se usudi isukati mač na nas i njegova će sudbina biti bijeg ili podaništvo.

O vremenskim ciklusima kod Indijaca

Neki Indijci vjeruju da se svijet obnavlja svakih tisuću Hazarwana i da se, kad to razdoblje istekne, postojanje obnavlja, vraća se snaga širenja života, četveronošci ponovno pasu, vode teku, životinje gmižu, biljke rastu i zrakom struje povjetarci. Većina Indijaca smatra da se određeni ciklusi periodično ponavljaju, pokrenuti snagama čije utjelovljenje spava u latentnom obliku života4, ali njihova je priroda moćna, a njihova suština nepromjenjiva. One određuju granice i ustanovljuju vrijeme potrebno za ovaj proces (reinkarnacije ovih snaga), koji tvori veliki ciklus i razvoj. Smještaju ga u bezdan vremena i računaju da je od njegovog početka do kraja trideset šest tisuća godina, s ponavljanjima (periodima) od dvanaest tisuća godina. Ovo zajedno sačinjava Hazarwan, što razvija i utječe na snage. (Manji) ciklusi izražavaju sve što u njima postoji duže ili kraće (prema starosti svijeta). Život bića najduži je na početku obnove (ili velikog ciklusa), jer tek pokrenute snage prirode slobodnije su u svom djelovanju; dok je najkraći na kraju obnove, kad je ciklus suženiji i snage ograničene. A česta ponavljanja (inkarnacije ili oživotvorenja snaga) rađaju trošnije oblike života, zato što su snage tijela i čistoća materije nadmoćni na početku ciklusa, i slobodni u svojoj manifestaciji. Jer, čistoća prethodi nečistoći, bistrina je iznad mulja, a dužina života proporcionalna je čistoći te mješavine. Snage koje pokreću elemente (ili materiju) šire utjecaj svog savršenstva na mješavine (tijela) koja su, budući da oblikuju zemaljski život, izvor propadanja, promjene i truljenja. U kasnijem dijelu velikog ciklusa, na kraju velikog razvoja, izgled stvari se deformira, duše slabe, mješavine se onečišćuju, snage su oslabljene, ono što je prolazno propada i sve se vraća u luku kroz kratke cikluse usmjerene prema unutra. Raspon života više se ne računa dobima (već samo godinama). Indijci daju razumska objašnjenja teorijama koje smo upravo opisali. Tvrde da postoje dokazi o prvom izvoru (svih stvari) i o razlikovanju ciklusa Hazarwana koje smo objasnili. Oni uče o različitim misterijima i potankostima vezanim uz dušu, njenoj povezanosti s nadnaravnim, njenom porijeklu koje ide od gore prema dolje, kao i druge doktrine koje je ustanovio Al-Barahman na početku vremena. Al-Barahman je vladao do svoje smrti, tri stotine šezdeset šest godina. Njegovi potomci do današnjeg dana nose naziv brahmini. Oni formiraju najviše kaste i plemstvo, te ih Indijci duboko poštuju.

S engleskog prevela Jasminka Čehić

(Redžep Handan – Al – Mas’udi – Arapski Herodot, Nova akropola br. 70, 2012 god)

Preuzeto sa: www.nova-akropola.hr

 

Advertisements

Emil Sioran – O Bogu, o muzici, o ljubavi;


EMIL SIORAN – O Bogu, o muzici, o ljubavi;

emil-sioran

O BOGU

Bože, bez Tebe sam lud, a s Tobom još luđi!

*

Da li ću ikada uspeti da citiram samog Boga? Ljudi, čak ni sveci, nemaju ime, samo Bog ima ime. Znamo li o njemu i nešto više ili samo to da je On glava svih beznađa. Bog je beznađe koje počinje tamo gde se sva ostala završavaju.[…]

*

Gospode, ubraću suze na vratima pakla, napraviću sebi gnezdo u njima, skuplјaću Tvoje senke u svojim smirajima. Ili si ti samo zabluda srca, kao što je svet zabluda razuma? Pojava Boga poklapa se s prvim šumorom samoće. Napravio je sebi mesto u praznini drhtaja tako da je Božanska beskonačnost istovetna sa svim samotnim trenucima koje je biće ikada živelo. Svako veruje u Boga da bi izbegao mučni monolog s samoćom. Kome, inače, da se obratimo? On se raduje svakom dia­logu i ne lјuti se što smo ga izabrali kao izgovor za naše usamlјeničke tuge.

Usamlјenost bez Boga čista je ludost. U njega smeštamo svoja lutanja i tako lečimo srce i razum. On je vrsta gromobrana. Jer Bog je dobar provodnik bez tuge i beznađa.[…]

*

Crkva je uvek s puno opreza i rezerve gledala na lična otkrovenja svetaca, na ona gde su Boga mešali ca svojim životnim tokovima i intimnostima. A zar nisuupravo ova najiskrenija i nama najbliža? Nekontrolisani nebeski izlivi poseduju sočnu naivnost. Isus se obraća Anđeli de Folinjo deminutivom Lejla, pokazajući joj svoje rane: „Sve je to Zbog tebe“ ili obrativši se Margareti de Kortona: „Na zemlјi nikoga ne volim više od tebe.“

Istini za volјu, to nisu oficijalna otkrovenja; to su nežne ludosti i svetosti.

Isus šapuće Anđeli: „Ljublјena moja, među svim svecima paja.“ Otkrovenje je, doista, linno; Ipak, ne možemo se umešati a da ne probudimo Božansku lјubomoru.[…]

*

Stvaranje sveta, nema drugog objašnjenja do Božijeg straha od samoće. Drugim rečima, naša namena kao lјudskih bića jeste samo to da zabavlјamo Stvoritelјa. Jedini lakrdijaši apsoluta, zaboravlјamo da živimo tragediju da jednom jedinom gledaocu ne bi bilo do­sadno, a njegovi aplauzi neće stići do ušiju nijednog smrtnika. Pritisnut mukama samoće, Bog je, izgleda, izmislio svoje svece – kao izgovor za dijalog, da bi se spasao tereta otuđenja. Ko želi da od svetaca stvori više od običnih ispovednika – nedopustivo preteruje. A sveci, neki od njih, slušajući ispovesti, bili su toliko indiskretni da su nam dozvolili da naslutimo koliko je velika samoća Svevišnjeg, i da Ga satire žudnja.

Osećam se dostojnim pred Bogom samo suprotstavlјajući mu duge samoće. Bez toga, bio bih samo lakrdijaš više. Kad ne bih smatrao sebe dostojnim da dišemІ bez tuge, kako bih mogao da gledam Boga bez samoće?[…]

*

Bog aterira u prazne duše. Ca vidika unutrašnje pustoši on namiguje. Jer Bog, kao i bolest, gnezdi se na mesta s najmanjim otporom.

Harmonično biće ne može da veruje u Boga. Klika kriminalaca, svetaca ili siromaha promovisala ga kao lek za svoje gorčine.[…]

*

Ništa nije prijatnije i potresnije nego misliti na Boga u zagrlјuju žene koju si izgubio… Pade mi na pamet: Bares u Parlamentu kaže jednom prijatelјu:
„Hteo bih da živim u Eskorijalu snova.“ Da li je ikada oštrije iskazana protivrečnost ili nesamerlјivosti između dve stvarnosti…

Teško je zamišljati veću ravnodušnost od one koja proishodi iz Božjeg prisustva vulgarnom činu! Beznačajno je misliti o Bogu posle stranice mistike ili posle oratorijuma. Ali, sresti se s Nјim na uglu uli­ce, da ti iziđe u susret s običnim ženama! Ax! Kako se ponovo rađaju praznina, samoća i Bog! Apokaliptična milovanja Velike Drolјe nateraće me da ga zaboravim.[…]

*

Ubiti se s imenom Boga na usnama i sa svim lјubavnim potopom.

Život ne zaslužuje nikakav interes za svoje ispunjene tipove; monstrumi – jedini problem Boga, j   Ludak je dostojan mentalne samoće samo ako „misli“ na Boga. Božanska manija je vrhunsko opravdanje. Ludnice otuđenih bića zajedno izbavlјenih na velikom Sudu; jer u njima Bog se pominje češće nego u crkvama. „Unutrašnja“ misao ludaka, gubitak spolјnog kontakta ca svetom nemogućnost da komunicira, stavlјa se pred Boga ili – na rub – umesto Nјega. Mentalna interiorizacija direktna je spona sa Božanstvom, budući da nije dostupna, osim kroz kidanje veze sa prirodom. Što je ludost ozbilјnija i dublja i što se njena rezonanca širi ka vajkadašnjim zonama duše, utoliko se više uvodi u središte Božanskog bića. Kad, kroz mentalnu katastrofu, okreneš leđa svim značenjima i odbiješ smisao prirode i čoveka, Bog je jedino prisustvo koje može da ispuni neizlečivu izolaciju maloumnosti.[…]

*

Sve što u meni vrišti za životom zahteva da na­pustim Boga. A šta sve ne čini čovek za života. Počinješ da veruješ u Boga iz oholosti. To  je – ako već nije dopadlјivo – u svakom slučaju, časno. Kad nisi strastven prema Nјemu, treba da se baviš lјudima. No, ko može pasti tako nisko!

*

Nulta tačka postojanja: isto je čitati zapisnik i misliti na Boga. A toliko si odsutan da uplašene stvari same od sebe beže i kotrlјaju se u svojoj praznini da nađu svoja mesta u pustoši bez kraja. Sve što ne nalazi mir u prostoru hita k tebi da zavrišti i umre. Smrad se diže ka visinama iz srca u kojima trule i stene.

*

Da li nam je Svemoćni zabravio sve svoje puteve? Da li ćemo onda saditi druge voćke, ovuda, gde nema čuvara ni sablјi ni plamenova. U senci kazne stvorićemo raj i spokojno ćemo se odmoriti pod ovozemalјskim granama, poput anđela savršenstva, ali samo za tren. On neka ostane sam u svojoj večnosti, a mi ćemo i dalјe grešiti i gristi natrule jabuke pod suncem. Zavolećemo nauku o greškama, bićemo poput Nјega, a u bolu i iskušenjima postati veći od Nјega.

Da li je On verovao da će nas smrću učiniti robovima i slugama. Ali mi smo se postepeno navikli na život.

Živeti znači biti majstor u greškama. Rugajući se istinama o kraju, ne misleći na apsolut, pretvoriti smrt u šalu a beskraj u događaj. Može se disati sam u najdubljim iluzijama. Činjenica postojanja toliko je teška da je Bog, u poređenju s njom, bedna igračka.[…]

*

O MUZICI

*

Muzika je dala suviše veliku hrabrost u odnosu na Boga. Eto šta me otuđuje od orijentalnih mistika…

*

Zašto nam muzika usisava krv? Tonovi u kojimauče-stvujemo svim titrajima svoje duše nestaju zajedno ca snagom našeg učestvovanja. Postoji još nešto: čovek ne može da živi bez oslonca na prostor; njega, međutim, muzika potpuno uništava. Jedina umetnost koja teši; ali nam otvara više rana od svih ostalih…

Da bismo potpuno shvatili muziku, moramo se osloboditi otpora i uplitanja puti. Zato je ona zvučni put isposništva. Može li se voleti posle Baha?

Čak ni posle Hendla, čije uzletanje ne predstavlјa nebeski miomiris, muzika je groblјe uživanja; blažen­stvo koje nas sahranjuje.

*

Neron je bio melanholik. Zbog čega bi inače voleo muziku? Dirlјiva je sudbina ovog čoveka, kome se ceo svet ruga, zaboravlјajući njegovo jedino i veliko opravdanje – liru.

*

Betoven je preotporan na izazove tuge. Zbog tog asketizma, ponekad mi je stran. U poređenju ca njim, Šopen i Šuman sladostrasnici su tute. Betoven se, izgleda, ponosi pobedom volјe u borbi ca tugom. Bliskije mu je očajanje, ta povređena taština vode u borbi sa svetom.

*

Ko ne voli prirodu ne voli ni muziku, a predeli što u nama ne bude muzičke prizore ne mogu biti uspomene. Ko nije zanesen i srećan lutao parkovima neće razumeti mocartovske draži. Duboke sumrake bez Bramsa i veličanstvenost prirode bez Betovena? Muzika ima kosmičko obeležje. Bez lјubavi za prirodu lišeni smo osnove za strast prema muzici.

*

„Na dan moje smrti neka pada kiša ruža“ (Sv. Tere­za de Lizje) – „Ružo, koja širiš miris nage svetice“ (R M. Rilke). Sumorni šumor u mocartovskoj gracio­znosti. .. Ko ih ne otkriva ne zna da je draž pobeda nad tutom i da, ustvari, postoji samo setna draž. Mocartov andante ne poziva se uvek na sreću. Primer je koncert u A-duru za klavir i orkestar.

Da li je Mocart imao dušu u A-duru, ali ca večitim izazovom bola? Hteo bih da istine budu nošene mocartovskim harmonijama, na sonornim ekvivalentima mi omirisa ruža. Ali, pošto nemaju tonalitet i zvučnost usamlјena duša može ih primiti i hladne, kakve jesu.[…]

*

Srce bez muzike je kao lepota bez sete,

*

Platon je razočaran što nijedan pesnik nije opevao prostor koji se pruža iznad neba i što ga niko nikada neće valјano opevati. Zar mu je muzika bila toliko strana? Kako, onda, zna da je delirijum jedan od najvećih dobročinitelјa čoveka. Da li je moguće da mu se omakla takva tvrdnja? Sasvim moguće, jer sam priznaje da mu sveci šapuću.[…]

*

Muzika: nemogućnost da se ostvariš u životu. Samo muzika „izazov“ jer samo ona može nas udalјiti od konačnosti života. Duboko muzičko osećanje proističe iz nemogućnosti čoveka da se ispuni u životu. Muzika nam „izmiče“ iz života tako što čini da je zaboravimo. Ako nije tako, svaka je muzika atentat.

Zašto čovek peva u lјubavi? Zato što nikad nije sigurno da će se njegova lјubav ostvariti. U muzici duboka lјubav otkriva svoju sramežlјivost. To je kao kad bi lјubav htela da pobegne od sebe same. Erotska muzika ili podlost Erosa.

*

MOCART ILI MOJ SUSRET CA SREĆOM. Čovek ne može biti esencijalan osim u nesreći. Zar nas Mo­cart privlači samo kao izuzetak? Zar smo samo od Mo­carta naučili dubinu vedrine? Svaki put kad slušam ovu muziku rastu mi anđeoska krila. Neću da umrem, jep ne mogu da zamislim da će mi jednom zauvek biti strane ove harmonije.

Zvanična muzika paja. Zašto nisam pao? Spaslo me je to što je mocartovsko u meni. Mocart? Praznine u mojoj nesreći. Zašto volim Mocarta? Zbog toga što mi je on otkrio ono što možemo biti, kad nismo bili de­lo bola. Simboli sreće: ondulacija, transparentnost, čistota, vedrina…[…]

*

O LJUBAVI

*

Ljubav je iskušenje davlјenja, iskušenje dubine. Zbog toga je nalik smrti. Tako se objašnjava koji osećaj kraja imaju samo erotske prirode. Voleći, silaziš dokorena života, do kobne svežine smrti. Nema tih munja koje bi udarile u te zagrlјaje, a prozori gledaju ka prostoru da bi mogao da se baciš kroz njih Ima odviše sreće i odviše nesreće u uspinjanjima i silaženjima lјubavi i srce je za nju odviše tesno. Ljubav isijava sa one strane čoveka; osvaja ga i ruši, Zbog toga, dok si ti ponesen njenin valovima, dani prolaze a da ne primetiš da se predmeti, bića, uznemiravaju i da se ži­vot kruni jer je uhvaćen u snu lјubavi i od previše ži­vota i previše smrti zaboravio je oboje, jer, probuđen iz lјubavi, iz njenih beskrajnih patnji, sledi lucidno i nemilosrdno survavanje.[…]

*

Ispunjena lјubav, slast koja nije desert, kompromituje u istoj meri i muškarca i ženu. Ljubav se ne može podnositi; može se samo patiti. Sa čelom na svojim
grudima,obezemlјujete.

*

Juriš za ženama iz straha od samoće i ostaješ sa njima zbog žeđi koja je jednaka tom strahu. Jer, više ne­go u svemu drugom, bez lјubavi čovek truli od samog sebe.

*

Seksualnost je operacija u kojoj si redom hirurg i pesnik. Ekstatična mesara, groktanje zvezda. – Ne znam, zašto u lјubavi imaš osećaj bivšeg sveca…

*

Ljubav nam pokazuje dokle možemo biti bolesni u zdravlјu. Ljubavno stanje nije organsko trovanje već metafizičko.[…]

*

Kad bismo bili primorani da izaberemo između muzike i žene, ko bi to znao, da li ćemo izabrati prvo. Mada i jedna i druga daju senzacije neslućenih visina, ipak, samo te muzika zadržava u punoći beskonačnosti i neispunjenja. Sa ženom si u obavezi da konzumiraš i da prospeš ono sto je u tebi čist izvor; dok ti složenost muzike ne dopušta da se ikada ispuniš.

Tražimo ženu da bismo manje bili sami, a muziku da bismo svoje samoće produbili. He pokušavamo li da se spasemo od žena tugom? A onaj koji u muzičkim punoćama nije osetio tugu od Boga napuštenog i samog, taj ne pretpostavlјa šta je suština muzike. Samo kroz muziku možeš da naslutiš koje bi bile Božije radost i tuge…

*

Kad si voljen, više patiš nego kad nisi. Napuštenog, teši te oholost. Ali kakvu utehu možeš primiti od srca koje ti se otvara?

*

Žene za koje mi nije poznato da se osmehuju, nateraju me da razmišljam o muzici vatrogasaca.

(Emil Sioran, 7, 13, 14, 18, 19, 26, 33, 41, 46, 50, 51, 53, 61, 73, 75, 80 str., O BOGU, O MUZICI, O LJUBAVI, Centar za kulturu, Edicija Braničevo, Požarevac, 2010 g.)

Francis Bacon – O prijateljstvu;


O PRIJATELJSTVU

francis_bacon

Teško da je u manje riječi mogao izreći više istine i više neistine onaj tko je rekao da tkogod uživa u samoći ili je divlja zvijer ili je bog. Naime, posve je istinito da prirođena i skrivena mržnja i odbojnost prema društvu kod ne­kog čovjeka ima ponešto od div­lje zvijeri, ali je i posve neistinito da u tom uživanju ima bilo kakve naznake božanskog, osim ako to ne proizlazi, ne iz uživanja u samoći, nego iz ljubavi i želje prema osamljenosti radi uzvišenijeg načina života: kao što se zna da su to činili lažno i prijetvorno neki neznabošci poput Epimenida Krećanina, Nume Rimljanina, Empedokla sa Sicilije i Apolonija iz Tijane, a istinski i stvarno neki stari pustinjaci i crkveni sveti oci.
Međutim, slabo ljudi shvaćaju što je to samoća i što ona sve podrazumijeva. Jer gomila nije društvo, a lica su samo galerija slika i razgovor samo cimbal što zveči tamo gdje nema ljubavi. Latinska izreka to donekle izražava: Magna civitas, magna solitudo (Veliki grad, velika samoća); jer u velikom gradu prijatelji su razbacani daleko jedni od drugih, tako da tamo općenito nema onog druženja kojeg ima u manjim sredinama.

Ali, možemo ići i dalje, i najistinitije tvrditi da je prava i kukavna samoća kad se nema istinskih prijatelja, jer bez njih je svijet sama pustoš. O samoći se može reći i to da onaj tko zbog svog vlastitog ustrojstva i svojih osjećaja nije sposoban za prijateljstvo nalikuje zvijerima, a ne ljudima.

Najvažniji plod prijateljstva je olakšanje i rasterećenje srca prepunog i nabujalog od provale osjećaja svih vrsta. Znamo da su bolesti začepljenja i gušenja najopasnije za tijelo, a nije puno drugačije ni kad je u pitanju duša; možeš uzeti tetiviku da otvoriš jetru, željeznu vodu za žuč, sumporni cvijet za pluća, dabrovinu za mozak, ali nema recepta za otvaranje srca do istinskog prijatelja s kojim možeš kao u nekoj ispovijedi podijeliti tuge, radosti, strahove, nade, sumnje i sve ono što ti srce tišti.

Neobično je primijetiti koliko veliki kraljevi i vladari cijene ovaj plod prijateljstva o kojem govorimo: toliko da ga često kupuju dovodeći u opasnost vlastitu sigurnost i veličinu. Jer vladari, zbog svog položaja u odnosu na podanike i sluge, ne mogu ubrati ovaj plod osim (da bi to bili u stanju) ako ne uzdignu neke osobe toliko da im budu tako reći drugovi i gotovo ravni njima samima, a što često vodi u neprilike.

Moderni jezici takve osobe nazivaju ljubimcima ili miljenicima, kao da je u pitanju potreba za ljubavlju ili za društvom. Ali, rimski naziv participes curarum (sudionici u bri­gama) pokazuje njihovu istinsku ulogu i svrhu, jer to je ono što ih vezuje.

A vidimo jasno da nisu tako po­stupali samo slabi i ćudljivi vladari, nego i najmudriji i najveći političari koji su ikad vladali. Oni su često znali uz sebe vezati neke od svojih slugu te su se uzajamno nazivali prijateljima, a i drugima su također dopuštali da ih nazivaju tim imenom, upotrebljavajući pritom tu riječ onako kako se ona koristi među ljudima u privatnom životu.

Kad je Lucije Sula zapovijedao Rimom, tako visoko je uzdigao Pompeja (kasnije nazvanog Velikim) da se Pom­pej hvalisao nadmoćnošću nad Sulom. Jer, kada je osvojio konzulstvo za jednog svog prijatelja, a protiv Sulinog kandidata, te mu je Sula to pomalo zamjerio i prigovorio, Pompej mu se srdito obratio i naložio mu da se stiša, jer da ljudi više štuju izlazeće Sunce nego ono na zalasku.
Decim Brut je zadobio toliki utjecaj nad Julijem Cezarom da ga je ovaj u oporuci naveo kao svoga nasljednika nakon svoga nećaka. A taj je čovjek imao takvu moć nad njim da ga povede u smrt. Jer, kad je Cezar htio odgoditi senat zbog nekog lošeg znamenja, a osobito zbog jednog Kalpurnijinog sna, ovaj ga je čovjek blago uzeo za ruku i podigao sa sto­lice, govoreći mu da se nada da on neće odgađati senat sve dok njegova supruga ne usni neki bolji san.

A izgleda da je njegova omiljenost bila toliko velika, da ga Antonije, u pismu koje se doslovno navodi u jednoj od Ciceronovih Filipika, naziva venefica, vještac, kao da je začarao Cezara. August je uzdigao Agripu (iako niskog roda) tako visoko da kada je kod Mecene potražio savjet o udaji svoje kćeri Julije, Mecena si je dao slobodu da mu kaže da ili svoju kćer mora udati za Agripu, ili Agripi mora oduzeti život – trećega puta nema, toliko velikim ga je učinio.

Za vrijeme Tiberija Cezara, Sejan se uzdigao do takve visine da su njih dvojicu nazivali i smatrali prijateljima. U jednom pismu Tiberije mu veli, haec pro amicitia nostra non occultavi (s obzirom na naše prijateljstvo, ne skrih ovo od tebe), a cijeli senat posvetio je jedan oltar Prijateljstvu, kao nekoj božici, u znak štovanja velikog i srdačnog prijateljstva između njih dvojice. Slično ili još veće prijateljstvo postojalo je između Septimija Severa i Plaucijana.

Naime, Septimije je prisilio svog najstarijeg sina da se oženi Plaucijanovom kćeri i često bi stao na Plaucijanovu stranu kad bi ovaj vrijeđao njegovog sina; isto tako, u jednom pismu senatu, on veli: Toliko volim tog čovjeka da želim da me nadživi.

Sad, da su ovi vladari bili poput jednog Trajana ili jednog Marka Aurelija, čovjek bi mogao pomisliti da je sve ovo proizašlo iz preobilja urođene dobrote. Ali, ovo su bili ljudi tako mudri, tako snažna i ozbiljna duha, i tako samoljubivi, da im se njihova vlastita sreća (premda najveća koja se može dogoditi smrtniku) očito činila tek polovičnom, i da su im trebali prijatelji kako bi je upotpunili. I premda su to bili vla­dari koji su imali supruge, sinove, nećake, ipak im svi oni nisu mogli pružiti onu podršku koju daje prijateljstvo.
Ne treba zaboraviti što Ko­min kaže o svome prvo­m gospodaru, vojvodi Karlu Smjelom: naime, da on svoje tajne nije priopćavao nikome, a ponajmanje one taj­ne koje su mu zadavale najviša briga. A onda dalje veli da je vojvodi pod kraj života ova mučaljivost naškodila i umanjila mu sposobnost shvaćanja. Ko­min je zacijelo mogao, da je htio, donijeti isti sud i o svom drugom gospodaru, Luju XI., čija je zatvorenost zaista postala njegov mučitelj.

Pitagorina izreka je mračna, ali istinita: Cor ne edito (Ne jedi srce). Zaista, ako hoćemo upotrijebiti tešku riječ, ljudi koji nemaju prijatelja pred kojim bi mogli otvoriti svoju dušu, kanibali su vlastitog sr­ca. Ali jedno je još čudesnije (i time ću zaključiti o prvom plodu prijateljstva), a to je da ovakvo povjeravanje prijatelju ima dva su­protna učinka: udvostručuje radost, a prepolovljuje tugu.

Jer tko god s prijateljem podijeli svoju radost, tim više se raduje; a tko god s njim podijeli svoju tugu, tuguje manje. Tako da to uistinu djeluje na ljudsku dušu isto onako kako alkemičari vjeruju da njihov kamen djeluje na ljudsko tijelo: da proizvodi suprotne učinke, no ipak na dobro i na korist prirodi. Ali i bez dozivanja u pomoć alkemičara, ovo se očigledno vidi u običnom djelovanju prirode.

Jer, u tijelima, povezivanje pojačava i pospješuje svako prirod­no djelovanje, a s druge strane slabi i otupljuje neki žestoki uti­sak; tako je isto i sa stvarima duše. Drugi plod prijateljstva je zdrav i djelotvoran za shvaćanje, kao što je onaj prvi za osjećaje. Jer doista, kao što prijateljstvo oluje i nepogode osjećaja pretvara u vedar dan, tako i pomrčinu i zbrku misli pretvara u danje svjetlo shvaćanja.

Ne misli se pod ovim samo na iskren savjet koji čovjek prima od svog prijatelja, već, i prije nego što se dođe do toga, sigurno je da će svatko čiji je duh opterećen mnogim mislima, svoj duh i shvaćanje učiniti jasnijima ako ih pretrese i o njima porazgovara s nekim drugim: može ih lakše sagledati s različitih gledišta; može ih bolje dovesti u red; vidjeti kako izgledaju kad se uobliče u riječi; i napokon, čovjek postaje mudriji nego što je bio, i to više nakon jednog sata razgovora nego nakon cijelog dana razmi­šljanja.

Dobro je Temistoklo rekao perzijskom kralju da je govor poput šarenog tepiha, njegove su slike vidljive kad je odmotan i rasprostrt; dok su naprotiv skri­vene i nejasne kad je smotan. Ovaj drugi plod prijateljstva, koji se sastoji u boljem razumijevanju, ne odnosi se samo na one prijatelje koji mogu dati savjet (ti su doista najbolji), i bez toga čovjek uči od sebe samog, iznosi svoje vlastite misli na svjetlost i oštri svoj duh kao na brusnom kamenu koji oštri iako sam ne siječe.

Jednom riječju, za čovjeka je bolje da pripovijeda s nekim kipom ili slikom nego da dopusti da mu misli ostanu zatomljene. Dodaj sada, da bi ovaj drugi plod prijateljstva bio potpun, i ono drugo što leži vidljivije, a spada u okvire običnog opažanja; naime, iskren savjet prijatelja. Heraklit dobro veli u jednoj od svojih zagonetnih izreka: Suha je svjetlost uvijek najbolja. I sigurno je da je svjetlost koju čovjek prima od nečijeg savjeta suša i čistija od one koja dolazi iz njegovog vlastitog shvaćanja i prosuđivanja, koje je uvijek natopljeno njegovim osjećajima i navikama.

Tako da između savjeta koji čovjeku daje prijatelj i onoga koji on daje samome sebi postoji ista onolika razlika kolika iz­među savjeta prijatelja i savjeta laskavca. Jer nema takvog la­skavca kakav je čovjek prema samome sebi; i nema lijeka protiv laskanja samome sebi osim slobode prijatelja. Savjeti su dvovrsni: jedni se odnose na ponašanje, a drugi na poslo­ve. Što se tiče prvih, najbolji način da se duh održi zdravim jest iskrena opomena prijatelja. Strogo pozivanje na red je lijek ponekad suviše žestok i nagrizajući.

Čitanje dobrih knjiga o moralu pomalo je dosadno i zamorno. Promatranje naših pogrešaka kod drugih katkad je neprikladno za naš slučaj. Ali najbolji recept (najbolji, velim, koji djeluje, i najbolji za uzimanje) je opomena prijatelja. Neobično je vidjeti kakve grube pogreške i najveće besmi­slice čine mnogi (a naročito oni moćni) na veliku štetu kako svoga ugleda tako i svoga imetka, a samo zato što su bez prijatelja koji bi ih upozorio; jer, kao što kaže sv. Jakov: … sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: promotri se i odmah zaboravi kakav bijaše.

U pogledu poslova čovjek može misliti, ako tako hoće, da dva oka ne vide više nego jedno; ili da igrač uvijek vidi više ne­go promatrač; ili da je čovjek u nastupu gnjeva isto to­liko mudar kao i onaj koji je izbrojao do dvadeset i četiri; ili da iz muškete možeš pucati jednako dobro držeći je u ruci kao i kad je osloniš; i druga slična lakomislena i ohola uobraženja, kad čovjek koješta umišlja.

Pa ipak, pomoć dobrog savjeta najviše koristi da se poslove valjano uredi. A ako netko misli primiti savjet, ali samo djelomično, tražeći savjet po jednoj stvari kod jednoga čovjeka, a po drugoj kod drugo­ga – i to je dobro (to jest, možda je bolje i to nego da se ne savjetuje uopće); ali onda se izlaže dvjema opasnostima: prvo, da ne bude iskreno posavjetovan; jer to je rijetkost i dolazi samo od savršenog i istin­skog prijatelja, inače je savjet uvijen i iskrivljen da bi poslužio nekoj svrsi onoga koji savjet daje.

A, drugo, da dobije savjet štetan i nepouzdan (iako u dobroj namjeri), ili djelomično štetan, a djelomično ljekovit; baš kao kad bi pozvao liječnika koji se smatra dobrim u liječenju bolesti na koju se žališ, ali ne poznaje tvoje tijelo, pa se može dogoditi da te izliječi od trenutačne bolesti, ali s druge strane ti upropasti zdravlje te tako izliječi bolest, a ubije bolesnika.

Ali prijatelj koji je dobro upoznat sa stanjem u kojem se čovjek nalazi, pazit će da pomažući mu u nekom trenutačnom poslu, ne izazove druge neprilike. I zato se ne oslanjaj na mnogobrojne savjete; oni prije zbunjuju i zavode nego što razrješuju i upućuju. Poslije ova dva plemenita ploda prijateljstva (smirenosti osjećaja i potpore razumu) slijedi posljednji plod, koji je kao šipak pun mnogih koštica: mislim na pomoć i sudjelovanje u mnogim poduhvatima i prilikama.

Nema boljeg načina da se živo predstave mnogostruke koristi od prijatelj­stva, nego da se pogleda i vidi koliko ima toga što čovjek ne može izvršiti sam; i postat će jasno da je drevna izreka: Prijatelj je drugo ja5, nepotpuna jer prijatelj je mnogo više od toga. Ljudi imaju svoje vrijeme, i često umru prije nego što ostvare ono što im leži na ­srcu: zbrinjavanje djeteta, dovršenje nekog posla, i tome slič­no.

Ali ako čovjek ima istinskog prijatelja, može biti gotovo siguran da će se briga o tim stvarima nastaviti i nakon njega. Stoga čovjek, što se njegovih želja tiče, takoreći ima dva života. Čovjek ima tijelo, i tim je tijelom vezan uz jedno mjesto; ali tamo gdje postoji prijatelj­stvo, svi životni poslovi njemu su i njegovom izaslaniku takoreći zajamčena. Jer on ih može obaviti preko svog prijatelja.

Koliko ima stvari koje čovjek, zbog srama ili zato što mu ne priliči, ne može reći ili uraditi sam? Čovjek se može zbog vlastite skromnosti ustručavati pozivati na svoje zasluge, a pogotovo ih veličati; on nekad nije u stanju moliti i preklinjati, i još mnogo sličnoga.

Ali sve ove stvari koje bi izazvale crvenilo da su izgovorene na vlastita usta, izgledaju prikladno kada se čuju iz usta prijatelja. Isto tako, čovjek živi u mnogim posebnim odnosima koje ne može zanemariti: svome sinu može govoriti samo kao otac; svojoj ženi samo kao muž; svome neprijatelju sa­mo pod određenim uvjetima.

Prijatelj, međutim, može govoriti onako kako nalaže potreba, a ne kako zahtijeva status sugovornika. Ali nabrajanju ovih stvari nema kraja; ja sam izložio pravilo da tamo gdje čovjek ne može sam valjano odigrati svoju ulogu, ako nema prijatelja – može napustiti pozornicu.

Autor: Francis Bacon
S engleskog prevela: Branka Žaja

(u Nova Akropola)

izvor: http://nova-akropola.com/

Dva u jedan

Mi vas ne kopčamo na leđima

anagalicblog

Biram svoju stvarnost. Numinozna je.

Umetnost hedonizma

Umetnost nalazenja zadovoljstva u malim stvarima

Enantiodromisanje

Veritas in dicto

Sva od Sna

Fragmenti duše ~ Život baziran na istinitoj priči

Tatjana MB blog

Virtuelno delo jednog uma, duše i ruku.

belgradestreets

andy townend captures the life and soul of belgrade, serbia

filozofski kutak

ljubav prema mudrosti

bojana maljevic

beline između redova

Loga

Imaš li kome da kažeš da si od krvi i mesa?

slavkopavlovic69

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

мозговнозагревање

Oно о чему мислим.

bez kofera

stiže se najdalje

ПЛЕТЕНИЈЕ СЛОВЕС

... мистично језичко сведочанство духовне стварности.

Utočište

NE TRAŽI ME U SEBI. UPOZNAJ MENE!

predragpopovic

A fine WordPress.com site

volimbiologiju.wordpress.com/

❀ Malim, velikim,sadašnjim i budućim naučnicima✿

Срб Times

теме и време за дилеме...

Daily (w)rite

A DAILY RITUAL OF WRITING

KREATIVNA ČAROLIJA

Svima onima koji imaju sposobnost stvaranja lepote

BELEŽNICA

Ovo je slobodna zona, mesto gde se možete uveriti da stvari nisu onakve kako deluju na prvi pogled.Ova stranica je neprofitni, društveno-humanitarni prostor, kome može svako da pristupi. Ovom stranicom mogu da upravljaju svi njeni simpatizeri i ona je stecište slobodnih i nezavisnih ljudi na za sada još uvek slobodnoj internet teritoriji.

Zaluđenik

moji stavovi, maštarije i život

M. N.

У паралелној васиони. У галаксији Млечни пут. На планети Земљи. На континенту Европа. У држави Србији. У граду Београду. На општини Звездара. У једној соби. У једном ћошку. Ту сам. А можда и нисам.

СРБСКИ ЖУРНАЛ

АУТОРСКИ БЛОГ - Контакт: urednik@srpskizurnal.com

Nedodjija

blog o alternativama...

P R E V R A T

ми цртамо стварност

Физика у Бранку

Занимљиви материјали за ученике и професоре

aleksandra sergejevna

Literature & Music

NEGOSLAVLJE

Slike od reči u kojima se prepoznaju i nenaslikani.

societasveritas

Социологија;Личност и друштво

natasoni2010

A topnotch WordPress.com site

Nisu loša vremena, loši su ljudi...

♥ "Nismo mi ti koji govorimo reči. Reči su te koje govore o nama". ♥

Neoblogizam

Treći blog

BlaBla

život, društvo, politika, novinarstvo, internet

priče i utisci

impresije o životu

Mind Readings

BRAINSTORMING MANIFESTO